สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในมุมมองข​องข้าพเจ้า

อ้างอิงรูปจาก www.fmnh.org/research_collections/ecp/ecp_sites/NPI_web/models_coal.htm

                สำหรับป่าไม้นั้นในปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลาย ถูกตัดนำมาขายเพื่อหากำไร เช่น ไม้หอม โดยการลักลอบตัดซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนลดลงมาก ส่วนไฟป่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้นั้นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเพราะครอบคลุมพื้นที่ขนาดกว้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจก โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติ ภัยแล้งรวมถึงไฟป่า และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้ลดจำนวนลงน่าจะมาจากการขยายพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นการทำถนน สร้างเขื่อน ซึ่งจะต้องระเบิดภูเขาทั้งลูกเพื่อทำการก่อสร้าง อันเป็นการลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ทำให้ป่าไม้ในเมืองไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

 อ้างอิงรูปจากth.wikipedia.org/wiki/ไม้ขีดไฟ

                ปัจจุบันพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในสมัยก่อนเราผลิตพลังงานจากน้ำมัน และถ่านหินเป็นหลัก ซึ่งพลังงานเหล่านั้นเป็นพลังงานแบบสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการค้นหาพลังงานจากธรรมชาติในรูปแบบใหม่นำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แล้วยังเป็นพลังงานที่เหลือใช้อีกด้วย ในอนาคตรถยนต์ที่ใช้บนท้องถนนทั้งหมดน่าจะขับเคลื่อนรถยนต์โดยใช้น้ำเปล่าแทนน้ำมันหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์ในการขับเคลื่อน


อ้างอิงรูปจากhttps://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=68944

                น้ำที่สะอาดบนโลกมีน้อยกว่าน้ำที่สกปรกที่มีมลพิษปนเปื้อนหรือเป็นน้ำที่ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากมนุษย์เสพติดความสบายจากการใช้น้ำจนลืมนึกไปว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งน้ำที่มนุษย์นำมาอุปโภคบริโภคได้จริงๆนั้นมีน้อย ถ้าพวกเราทุกคนใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในอนาคตเราอาจจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำกิน ถึงแม้ว่าในประเทศสิงคโปร์จะสามารถผลิตน้ำดื่มจากน้ำทะเลได้แล้วก็ตามแต่ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงและด้วยภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลจึงสูงขึ้น แต่น้ำบาดาลหรือน้ำจืดกลับถูกดูดใช้จนถึงขั้นวิกฤต เช่นประเทศจีนในปัจจุบันที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ในอนาคตมนุษย์อาจต้องแย่งชิงน้ำกัน

อ้างอิงรูปจากhttp://www.siamsafety.com/index.php?page=environment/environment05montrealprotocolindex

                มลพิษอากาศบนท้องถนนล้วนสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียง เพราะอากาศเป็นเสมือนห้องที่รวมไปด้วยแก๊สต่างๆ ถ้าในอากาศมีแต่สารปนเปื้อนลอยเต็มไปทั่วจะทำให้สิ่งมีชีวิตไม่มีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจ เช่น แถวท้องถนนในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยรถยนต์ เมื่อแก็สที่ถูกปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถได้เข้าไปสู่ร่างกายของเราแก๊สพิษเหล่านี้จะไปรวมตัวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง ออกซิเจนไม่สามารถนำไปใช้ได้เราจึงหายใจไม่ออกและนำไปสู่การเสียชีวิต และด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ทำอุณหภูมิโลกสูง สภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายของเราจึงปรับสมดุลไม่ทันและไม่สบายในที่สุด

อ้างอิงรูปจาก hydro-farm.blogspot.com/2010/05/hydro-seed.html

                ชนิดพันธุ์พืช ณ ปัจจุบันมีความหลากลหายทางชีวภาพมากขึ้นเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สร้างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และพันธุ์พืชได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของตนเพื่อความอยู่รอด อาทิ เช่น พืชบางชนิดโดนยาฆ่าแมลงบ่อยครั้งทำให้เกิดการพัฒนายีนต่อต้านยาฆ่าแมลงหรือพืชบางชนิดเกิดการกลายพันธุ์ แต่การขยายพันธุ์แบบนี้เป็นที่น่าวิตก เพราะพันธุ์พืชในสมัยก่อนมีความแข็งแรง ปลอดภัยและมีคุณประโยชน์มากกว่าพันธุ์พืชในปัจจุบัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการตัดต่อทางพันธุวิศวกรรม GMOs แล้วก็ตามก็ไม่สามารถมาแทนพันธุ์พืชในสมัยเดิมได้หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในอนาคต

อ้างอิงรูปจากhttp://fwmail.teenee.com/cute/9789.html

                สัตว์บนโลกนี้มีการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และสายพันธุที่เคยมีก็หายไป สังเกตได้จากสารคดีขั้วโลก พบว่าหมีขาวได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้พะยูนยังเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยจากหลักฐานที่พบที่ขั้วโลก พบว่าฝูงพะยูนกลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเคยอาศัยอยู่ ณ บริเวณนั้นแต่ปัจจุบันฝูงพะยูนกลุ่มนั้นกลับหายสาบสูญไปโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีการอพยพไปอยู่ที่อื่นไม่มีใครรู้ว่าฝูงพะยูนกลุ่มนั้นหายไปไหน และถึงแม้มนุษย์จะยกเลิกการล่าสัตว์ป่าโดยหันมาใช้วิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตทางอาหาร แต่สัตว์ทั่วไปก็ยังลดจำนวนลงเพราะไม่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s